Πολιτική Απορρήτου

Για να μπορεί η εταιρεία Thetaco Traders Ltd να παρέχει στους πελάτες ή και τους πιθανούς πελάτες της ή και πελάτες που ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της, συλλέγει, χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται ορισμένα προσωπικά δεδομένα.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τα πιο πάνω άτομα, δεσμευόμαστε να ακολουθούμε την ακόλουθη πολιτική απορρήτου, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφωνόμαστε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Για τους σκοπούς του GDPR, είμαστε ο «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» όλων των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και με άλλο τρόπο επεξεργαζόμαστε.

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγει η εταιρεία μας από τους πελάτες μας;

Λεπτομέρειες για τους πελάτες μας: Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.

Επικοινωνία μεταξύ της εταιρείας μας και των πελατών μας: ερωτήσεις πελατών, σχόλια, καταγγελίες και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ποιες πληροφορίες συλλέγει η εταιρεία μας από τους αιτούντες για εργασία;

Σε περίπτωση ατόμων που υποβάλλουν αίτηση για δουλειά στην εταιρεία μας, το βιογραφικό τους σημείωμα, το εργασιακό ιστορικό τους, οι εκπαιδευτικές τους καταρτήσεις και τον ρόλο για τον οποίο υποβάλλουν αίτηση.

 

Πως συλλέγει η εταιρεία μας προσωπικά δεδομένα;

Όταν ένας πελάτης επικοινωνεί με την εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφωνικού κέντρου και ταχυδρομείου.

 

Πότε χρειάζεται η εταιρεία μας να συλλέξει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

Όταν πρόκειται για την υγεία ενός υπαλλήλου της εταιρείας (σε περίπτωση αίτησης για αναρρωτική άδεια ή και άδεια μητρότητας).

 

Για ποιους σκοπούς η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει;

 • Για τη διεκπεραίωση μίας παραγγελίας ενός προϊόντος
 • Για την αποστολή προϊόντων σε πελάτες μας κατόπιν παραγγελίας
 • Για σκοπούς συμμόρφωσης της εταιρείας μας με τις νομικές της υποχρεώσεις
 • Για σκοπούς επικοινωνίας και υποστήριξη πελατών αναφορικά με προϊόντα που έχουν αγοράσει από εμάς
 • Για την επεξεργασία της αίτησης για εργασία από ένα άτομο

Για ποιους λόγους η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται;

 • Για την εκτέλεση της σύμβασης της εταιρείας μας με τους πελάτες και την παροχή των υπηρεσιών της προς τους πελάτες μας.
 • Για να συμμορφωθεί η εταιρεία μας με τις νομικές της υποχρεώσεις.
 • Με την συναίνεση των πελατών μας ή των ατόμων.
 • Για την διεκπεραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση σε νομικές αξιώσεις.
 • Για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Με ποιόν μοιράζεται η εταιρεία μας τις πληροφορίες των πελατών μας;

 • Με τρίτα μέρη με τα οποία συνεργάζεται η εταιρεία μας για νόμιμη διεξαγωγή των εργασιών της.
 • Δικαστήριο ή σύμβουλους ή ελεγκτές.
 • Με τρίτα μέρη που είναι διάδοχοι της εταιρείας μας.

Cookies

Δεν χρησιμοποιούμε cookies για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες της Ιστοσελίδας μας.

 

Ατομικά Δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, υφίστανται σε επεξεργασία από την εταιρεία μας κατά την διεξαγωγή των εργασιών της.

Οι πελάτες μας έχουν δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα που κατέχει η εταιρεία μας. Τα δικαιώματα είναι αυτά:

 • Το δικαίωμα της ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που διατηρούμε και το πως τα χρησιμοποιούμε.
 • Το δικαίωμα να ζητούν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα που κατέχει η εταιρεία μας.
 • Το δικαίωμα να λαμβάνουν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κατέχει η εταιρεία μας.
 • Το δικαίωμα να ζητούν από την εταιρεία μας να διορθώσει ή να αλλάξει τυχόν προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και τα οποία είναι ανακριβή ή παλαιωμένα.
 • Το δικαίωμα να ζητούν από την εταιρεία μας να παύσει να χρησιμοποιεί τα προσωπικά τους δεδομένα που κατέχει, υπό ορισμένες συνθήκες.
 • Το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης των πελατών μας που έχει παρασχεθεί στην εταιρεία μας για χρήση των προσωπικών τους δεδομένων.
 • Το δικαίωμα διαμαρτυρίας στο να χρησιμοποιεί η εταιρεία μας τις πληροφορίες ενός ατόμου στην βάση των νόμιμων συμφερόντων της.
 • Το δικαίωμα να ζητεί από την εταιρεία να περιορίσει ή να σταματήσει την επεξεργασία ή να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχει στην κατοχή της υπό ορισμένες περιστάσεις.

 

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν επικοινωνώντας με την εταιρεία μας είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είτε με ταχυδρομείο. Η εταιρείας μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα τύχουν κατάχρησης προσωπικά δεδομένα από άτομα που δεν έχουν εξουσία.  

 

Πόσο καιρό κρατά η εταιρεία μας προσωπικά δεδομένα ατόμων;

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και διατηρεί ή και αρχειοθετεί τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που συλλέγονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για σκοπούς συμμόρφωσης της εταιρείας μας με τις νομικές της υποχρεώσεις, εφόσον η εταιρείας μας απαιτεί λογικά για το νομικό της συμφέρον, εφόσον είναι λογικά ζωτικής σημασίας για να μπορέσει η εταιρεία μας να παρέχει στους πελάτες της, τις υπηρεσίες που ζητούνται από αυτούς.

 

«Έννομο Συμφέρον»

Είναι το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας μας για τη διεξαγωγή και τη διαχείριση της επιχείρησής μας και για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας την καλύτερη εξυπηρέτηση. Βεβαιώνουμε ότι εξετάζουμε και εξισορροπούμε κάθε πιθανό αντίκτυπο στους πελάτες μας (θετικούς και αρνητικούς) και τα δικαιώματά τους προτού επεξεργαστούμε τα προσωπικά τους δεδομένα για τα νόμιμα συμφέροντά μας. Δεν χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας για δραστηριότητες όπου τα συμφέροντά μας υπερβαίνουν τις επιπτώσεις τους (εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή τους ή εάν άλλως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο).

 

Ασφάλεια

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων που συλλέγονται είναι ασφαλή. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, η εταιρεία μας έχει θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει.

 

Διαγωνισμοί στο λογαριασμό της εταιρείας μας στο Facebook ή και Instagram

Από όσα άτομα λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς της εταιρείας μας στο λογαριασμό της στο Facebook ή και Instagram συλλέγουμε μόνο το όνομα τους όπως αυτό αναγράφεται ή και διατυπώνεται στον λογαριασμό τους στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους δικτύωσης.

Με τη λήξη του κάθε διαγωνισμού η εταιρεία μας αναρτά στον λογαριασμό της στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους δικτύωσης το όνομα του κάθε νικητή για 2 χρόνια.

Έπειτα επικοινωνεί με προσωπικό μήνυμα με το κάθε άτομο που έχει κερδίσει για να ζητήσει το τηλέφωνο και την διεύθυνση του κάθε νικητή ούτως ώστε να γίνει κάτοικόν παράδοση του δώρου και για να ζητήσει, εφόσον το εν λόγω άτομο συμφωνεί, την ρητή συγκατάθεση του, για να φωτογραφηθεί την ώρα που παραλαμβάνει το δώρο με σκοπό η εν λόγω φωτογραφία να αναρτηθεί στο λογαριασμό της εταιρείας στο Facebook ή και Instagram για 2 χρόνια.

Σε περίπτωση που ένα άτομο που έχει κερδίσει δεν επιθυμεί να φωτογραφηθεί την ώρα που παραλαμβάνει το δώρο αυτό δεν επηρεάζει την παραλαβή του δώρου που έχει κερδίσει.

Για την δημοσίευση, φύλαξη και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τα οποία έχει αναρτήσει ο κάθε χρήστης του Facebook ή και Instagram στον προσωπικό του λογαριασμό αυτοβούλως, και τα οποία πιθανόν να έρθουν στην αντίληψη της εταιρείας ή και σε άλλους χρήστες του Facebook ή και Instagram που ακολουθούν τον λογαριασμό της εταιρείας στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους δικτύωσης, έχει ευθύνη ο ίδιος ο χρήστης που τα έχει αναρτήσει.

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Εάν ένας πελάτης έχει οποιεσδήποτε ανησυχίες ή καταγγελίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά του δεδομένα που έχει στην κατοχή της ή τυχόν αιτήματα ή ερωτήσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο email: thetaco@cytanet.com.cy

 

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Μπορούμε να αναθεωρήσουμε την παρούσα πολιτική από καιρό σε καιρό και οι τυχόν αλλαγές θα κοινοποιούνται στους πελάτες της εταιρείας μας με δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας ή επικοινωνώντας μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Comments are closed.